This page in English

Forskningsprojekt

Cognitive Olfaction: A new Paradigm for Artificial Odour Recognition

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2011 - 2013

Kontaktperson

Amy Loutfi

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om detta forskningsprojekt finns därför enbart på engelska.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)