This page in English

Forskningsprojekt

Human-aware task planning for mobile robots

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2011 - 2013

Kontaktperson

Lars Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om detta forskningsprojekt finns därför enbart på engelska.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)