This page in English

Lars Karlsson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303355

Rum: T2229

Lars Karlsson

Om Lars Karlsson

Lars Karlsson är professor i datavetenskap inom Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Institutionen för naturvetenskap och teknik. Han forskar inom robotik och artificiell intelligens, med inriktning mot planering. Detta omfattar bl a hur en robot kan kombinera rörelse- och handlingsplanering, hur ett nätverk av sensorer och robotar kan anpassas för att lösa en uppgift, och hur robotar kan anpassa sina planer efter människors aktiviteter.

Lars Karlsson är ämnesansvarig för datavetenskap, samt programansvarig för civilingenjörsprogrammet i datateknik. Han undervisar kurserna Datavetenskapens grunder och Programvaruutveckling för civilingenjörer.

Länkar

Hemsida (uppdateras inte längre)

Google Scholar

Research Gate

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter