This page in English

Forskningsprojekt

Laktobakterier som produktions- och leveranssystem för rekombinanta orala vacciner

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Nikolai Scherbak

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

HIV/AIDS-epidemin är en av de största som drabbat mänskligheten. Preventiva åtgärder har inte varit tillräckliga. För att få kontroll på epidemin är ett vaccin nödvändigt, men trots stora forskningsinsatser har inget genombrott uppnåtts inom HIV-vaccinområdet. I ett nyligen publicerat arbete har man med hjälp av probiotiska laktobaciller (Lactobacillus plantarum) skapat s k immunologisk tolerans mot HIV. Man har i modellen använt sig av SIV, apornas motsvarighet, och avdödade viruspartiklar. Ett starkt skydd mot försök att infektera djuren erhölls genom en oral vaccination med en blandning av L. plantarum och avdödade SIV-partiklar (Lu et al, 2012). Det är inte möjligt att använda hela viruspartiklar i ett allmänt HIV-vaccin för människor då man inte kan garantera att samtliga viruspartiklar är avdödade, dvs det finns en liten risk att man får HIV-infektion genom vaccinationen. För att komma runt det avser vi att producera ett prototypvaccin baserat på delkomponenter av HIV, framställda direkt i Lactobacillus plantarum genom konventionella proteinproduktionsmetoder. Arbetet utförs i samarbete mellan Örebro universitet, universitetssjukhuset Örebro och Folkhälsomyndigheten/Karolinska institutet.

Finansiärer

  • Örebro universitet