This page in English

Forskningsmiljö

LEADER - Center for Lifespan Developmental Research

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Jonas Persson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Familjeforskning
  • Föräldraskap
  • Inkludering och integration
  • Klimatförändring
  • Kognitiv funktion
  • Migration
  • Normbrytande beteende
  • Ungdomar
  • Äldre och åldrande

LEADER är en forskningsmiljö inom ämnet psykologi som samlar forskare vars övergripande mål är att förstå grundläggande aspekter av psykologisk utveckling och psykosocial anpassning bland barn, ungdomar, vuxna och äldre. Några av de ämnen vi studerar är föräldraskap, sociala relationer, attityder, hållbar utveckling och klimatförändringar, mångfald och etnicitet samt åldrande och kognitiv funktion. Flera av studierna är longitudinella där barn, ungdomar och vuxna följts över flera år.

Om du är intresserad av samarbeten kring de områden som vi forskar på eller har frågor om att ingå i forskningsmiljön så är du välkommen att kontakta någon av forskarna.