This page in English

LEADER - Utbildning

I forskningsmiljön LEADER arbetar vi aktivt för att integrera forskning i utbildningen på grund och avancerad nivå. Forskare inom LEADER är involverade i utbildning inom både psykologprogrammet, fristående kurser och på forskarutbildningen. Forskare inom LEADER har återkommande handledaruppdrag både av kandidatuppsatser, psykologexamensuppsatser och doktorandarbeten. Flertalet forskare är även aktiva i att sprida information till det omgivande samhället, beslutsfattare och andra aktörer utanför akademin.