Utbildning och Demokrati

Tidskriften Utbildning & Demokrati

Utbildning & Demokrati är en pedagogisk tidskrift vars namn är inspirerat av John Deweys klassiska arbete Democracy and Education från 1916. I tidskriften publiceras texter i skärningspunkten mellan filosofi och samhällsvetenskap. Ambitionen är att bidra med analyser av utbildning i vid mening: såväl dess inre verksamheter som dess politiska innebörder.

I likhet med Dewey vill vi betona kommunikationens betydelser för meningsskapande där de didaktiska frågorna relateras till synen på utbildning som demokratisk instans och utbildningens roll som offentligt rum. Tidskriften vänder sig till de som är intresserade av förskola, skola, lärarutbildning och annan högre utbildning men även till läsare med intresse för kommunikationsprocesser i andra sammanhang.

Utbildning & Demokrati etablerades 1992 vid Uppsala universitet och har sedan 1999 varit nära knuten till pedagogikämnet på Örebro universitet. Tidskriften är även relaterad till forskningsmiljön Utbildning och demokrati vid lärosätet.

Besök oss gärna på vår nya hemsida: https://journals.oru.se/uod

Här hittar ni bland annat tidskriftens uppdaterade arkiv, författarvägledning och instruktioner för externa granskare.