This page in English

Utbildning och Demokrati

Tidskriften Utbildning & Demokrati

Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

Nu är nya numret Vol. 28, Nr 1, 2019 ute!

Varmt välkomna till årgång 28 och nummer 1 2019 av Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. I detta samlingsnummer återfinns artiklar på flera aktuella teman som hur nyanlända elever bemöts i skolan, hur den svenska förskolan utvecklas i relation till internationella organ som OECD och EU, om risker och möjligheter i folkhögskolans resandekurser och hur det fria skolvalet leder till en tävlan mellan skolor med analyser av vilka strategier som de stora skolkoncernerna använder sig av för rekrytering av elever. Dessutom ett norskt bidrag om spänningen mellan demokrati och legitimitet i skolans demokratifostran.

 

 


Utbildning & Demokrati välkomnar recensioner av i första hand nyutkommen litteratur. Recensioner skrivs på svenska, norska, danska eller engelska och kan utformas på tre alternativa sätt: bokanmälan (ca 1000 ord), recension (ca 1000-2000 ord) eller recensionsessä (ca 2000-4500 ord). För formalia se tidskriftens riktlinjer för författare. Redaktionen granskar dessa bidrag.

Välkommen som recensent och kritiker hos tidskriften U&D

Kontakta recensionsansvariga This is an email address eller This is an email address

Open Access

We define open access journals as journals that use a funding model that does not charge readers or their institutions for access. From the BOAI definition of "open access" we take the right of users to "read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles" as mandatory for a journal to be included in the directory. http://www.earlham.edu/~peters/fos.

This means that the users can share, copy and distribute the material for non-commercial purposes as long as the author/s are credited appropriately. You may not distribute modified material.


ISSN: 1102-6472