This page in English

Utbildning och Demokrati

Tidskriften Utbildning & Demokrati


Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

Nu är nya numret vol. 29, nr 3, 2020 ute!

Omslag U&D nr 1.jpgVälkomna till årets sista nummer av den tjugonionde årgången som består av fem artiklar som alla analyserar aktuella frågor av såväl politisk som pedagogisk karaktär.

 

 

 

 


Utbildning & Demokrati välkomnar recensioner av i första hand nyutkommen litteratur. Recensioner skrivs på svenska, norska, danska eller engelska och kan utformas på tre alternativa sätt: bokanmälan (ca 1000 ord), recension (ca 1000-2000 ord) eller recensionsessä (ca 2000-4500 ord). För formalia se tidskriftens riktlinjer för författare. Redaktionen granskar dessa bidrag.

Recensioner skickas till This is an email address

Open Access

We define open access journals as journals that use a funding model that does not charge readers or their institutions for access. From the BOAI definition of "open access" we take the right of users to "read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles" as mandatory for a journal to be included in the directory. http://www.earlham.edu/~peters/fos.

This means that the users can share, copy and distribute the material for non-commercial purposes as long as the author/s are credited appropriately. You may not distribute modified material.


ISSN: 1102-6472