Ansvariga forskare

SOFIA-studien startades under 2010-talet av professor Henrik Andershed och professor Anna-Karin Andershed vid Örebro universitet, vilka tillsammans ledde studien fram till och med 2021. Ansvarig för SOFIA-studien vid Karlstad universitet var då lektor Birgitta Persdotter. Från januari 2022 är lektor Karin Hellfeldt, Örebro universitet, ansvarig forskare för SOFIA-studien. Docent Evelina Landstedt är ansvarig för SOFIA-studien vid Karlstad universitet.

Till SOFIA-studien är en styrgrupp av forskarna knutna vilka har särskilt ansvar för att fatta strategiska beslut och säkerställa kvalité i forskningsstudiens samtliga delar.

Styrgrupp, SOFIA-studien

  • Karin Hellfeldt, ansvarig forskare för SOFIA-studien, lektor kriminologi, Örebro universitet
  • Evelina Landstedt, ansvarig för SOFIA-studien vid Karlstads universitet, docent, Karlstads universitet
  • Henrik Andershed, professor kriminologi och psykologi, Örebro universitet
  • Anna-Karin Andershed, professor kriminologi och psykologi, Örebro universitet
  • Louise Frogner, lektor kriminologi, Örebro universitet