YAPI Sömn

Ett av Trestadsstudiens fokusområden är sömn, dels för att det är ett välkänt faktum att det finns ett samband mellan sömnproblem och psykisk ohälsa men även för att det rapporteras om en negativ trend gällande antalet sömntimmar och en ökning av sömnproblematik bland ungdomar.

Trestadsstudiens sömnintervention Yapi Sömn utvecklades i enlighet med etablerad kunskap om sömnbehandling samt svaren från fokusgrupper där ungdomar fått ge uttryck åt sina tankar kring sömn och sömnproblematik. Den färdiga interventionens syfte är att både öka svenska ungdomarnas kunskap om sömn samt främja deras motivation till att ändra sina reella sömnvanor.