Fokusområden

Syftet med Trestadsstudien är att nå en fördjupad förståelse för varför vissa ungdomar, på kort tid, utvecklar flera olika problem parallellt. Detta görs genom att titta på bakomliggande faktorer och se hur dessa påverkar ungdomar över tid.

Klicka mer på länkarna nedan för att läsa mer om varje område samt om de förebyggande interventioner som utvärderats.