YAPI Stress

Vi kommer strax publicera mer information om ungdomar och stress samt preliminära resultat från studien HÄR.

Inom Trestadstudien försöker vi få svar på hur olika problem är relaterade till varandra över tid. Ett viktigt syfte med projektet är att utveckla bättre behandlingar och förebyggande åtgärder för ungdomar som har det svårt.

I delprojektet YAPI Stress har vi slumpmässigt valt ut 9 skolor (6 grundskolor och 3 gymnasieskolor) i Örebro att delta i utvecklingen av en förebyggande åtgärd med fokus på stress och oro. I dessa skolor har tonåringar som går i 9e klass eller 1a ringen under hösten 2015 och våren 2016 fått ett erbjudande om att delta i en kort undersökning av stress och oro under lektionstid. De ungdomar som visade sig uppleva mycket stress och oro i sin vardag och som var intresserad i delta i en förebyggande insats erbjöds att delta i ett träningsprogram över internet som syftar till att hjälpa ungdomar att hitta effektiva strategier för att hantera stress. Yapi Stress syftar till att utvärdera om denna insats förebygger att ungdomar utvecklar problem på grund av stress. Resultaten beräknas färdigställas under 2017/2018.

I träningsprogrammet får tonåringar hjälp med att hitta andra sätt att hantera stress och oro på så att de kan må bättre. Programmet har skapats av forskare och psykologer i Holland och England och i detta projekt undersöker vi om det fungerar bra även här i Sverige. Vi vill också se om man genom att öva på att hantera stress och oro kan förhindra att man i framtiden börjar må ännu sämre. Träningsprogrammet genomförs helt via internet och/eller en mobilapplikation och är gratis att vara med i.

YAPI Stress bygger på en metod som kallas kognitiv beteendeterapi (KBT). Det riktar in sig på att tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. Genom att i olika situationer försöka förändra hur vi tänker eller beter oss så kan vi påverka hur vi mår och känner. Forskningen har visat att KBT kan vara hjälpsamt vid många olika typer av problem.

Träningsprogrammet är 6 till 8 veckor lång. Varje vecka läser ungdomarna lite information och sedan gör olika övningar på egen hand. Varje vecka har de också kontakt med en coach via mail där de hjälps åt att lösa eventuella problem som har dykt upp och får stöd och hjälp att fortsätta arbeta med övningarna på egen hand. De har också möjlighet att ställa frågor om det är någonting de undrar över. All kontakt sker genom internet.