Fysisk träning vid psykisk ohälsa(FYPO-studien)

Att fysisk träning har effekt vid depression och ångest är något vi idag vet, det vi däremot inte vet är på vilket sätt den har effekt. Detta är något som forskningsstudien FYPO undersöker.

Studieupplägg

Studien pågår i 12 veckor och man lottas till att antingen få gruppbehandling genom fysisk träning (högintensiv träning) 3 gånger/vecka eller avslappning 1 gång/vecka. Behandlingen med fysisk träning likaså avslappning sker dagtid.

Initialt skattas den deltagandes mående med skattningsskalor. Man tar bl.a. blodprover, avföringsprover och mäter bukomgång, längd och vikt. Som deltagare får man ha på sig en stegräknare under 1 vecka innan de olika behandlingarna startar, för att på så sätt mäta personens dagliga aktivitet. Allt nämnt ovan görs som sagt innan behandlingarna drar igång men även när behandlingen är klar, efter 12 veckor. Som deltagare blir man kallad på ett kort läkarbesök även i vecka 4 samt i vecka 8 för att stämma av hur det går i studien. Man får även vid dessa besök skatta sitt mående med skattningsskalor. Efter att 12 veckor har gått får man möjligheten att byta aktivitet och fortsätta studien i den andra behandlingsgruppen i 12 veckor till. Ett år efter avslutad studie kallas deltagaren till ett sista uppföljningsbesök.

Fysisk träning

Om man blir lottad till att ha fysisk träning som behandling sker det dagtid 3 gånger i veckan. Träningen är högintensiv och man tränar i grupp med utbildad tränare. Under träningen får man låna ett pulsband och på så sätt har tränarna koll på att det rör sig om högintensiv träning, deltagarna kommer ordentligt upp i pulsen genom träningen. Med hjälp av pulsregistreringen kan de även se utvecklingen som sker över tid. Inför varje vecka väljer man vilka tre dagar man vill träna. Träningen erbjuds dagtid vardagar.  

Avslappning

Om man blir lottad till att ha avslappning som behandling sker det dagtid 1 gång i veckan. Avslappningen sker antingen tisdagar 14.00 på plats i M-huset, USÖ, tillsammans med andra studiedeltagare eller digitalt hemifrån torsdagar 14.00 via appen ”digital mottagning”. Under avslappningen blir du guidad i att spänna och slappna av i olika delar av kroppen. Efter avslappningen guidas man i en enkel självmassage.

Tack för att du vill bidra till forskning! På så sätt kan vården bli bättre för personer som lider av depression och ångest.

Vem kan delta?

Som deltagare måste du även ha symtom på depression eller ångest. Man måste vara minst 18 år.
Studien tar emot personer med pågående kontakt med någon av de psykiatriska öppenvårds mottagningarna eller vårdcentraler här i Örebro Östra. Psykiatriska mottagningar: Affektiva, Allmänpsykiatriska eller Unga vuxna på Universitetssjukhuset Örebro. Vårdcentraler: Adolfsberg, Brickebacken, Odensbacken, Tybble, Ängen.

Deltagandet i studien är helt kostnadsfritt och frivilligt och man fortsätter med sin vanliga behandling under hela studietiden.