Kartläggning av TBE-virus i mjölk

Antalet TBE-fall har ökat kraftigt i Sverige de senaste tjugo åren. Det är fästingar som sprider smittan, men risken att få TBE är mycket högre i vissa områden. Nu ska forskare ta hjälp av mjölk från olika djur för att kunna hitta de farligaste platserna i landet.

Forskargruppen samlad.

Forskargruppen samlad med Magnus Johansson i förgrunden.

I forskningsprojekt hoppas man kunna kartlägga hur TBE-viruset vandrar till nya platser i Sverige.

Under de senaste femton åren har antalet fall av fästingburen TBE-smitta ökat. Detta trots att allt fler personer vaccinerar sig.

Magnus Johansson är forskningsledare och universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro Universitet

– Man borde se en minskning men det fluktuerar från år till år. För två år sedan hade vi faktiskt rekord vad gäller antalet fall av TBE, 300 fall, och det ser ut att fortsätta att öka trots att många väljer att vaccinera sig.