Hur går studien till?

Även djur kan infekteras av TBE viruset men de blir oftast inte sjuka av TBE. Har djuret fått en infektion så skyddas djuret av immunförsvaret genom att det bildas antikroppar. Det finns studier som har visat att TBE-antikroppar kan förekomma i mjölk.

I den här studien avser vi att studera detta vidare genom att kartlägga förekomst av antikroppar i råmjölk från får och getter. Detta kommer att kunna användas för att bestämma var TBE-viruset finns och förekommer.

Så här går studien till:

  1. Mjölkprover insamlas (ca 15 ml/djur).
  2. Mjölken centrifugeras
  3. Immunologiska analyser på forskningslabbet för att detektera antikroppar mot TBEV

Om antikroppar hittas:

  1. Insamling av fästingar från betesmarker
  2. Analys av DNA på forskningslabbet för att studera om det finns virus i fästingarna

Mjölkprover insamlas och analyseras med immunologiska tekniker för att påvisa antikroppar mot TBE. Om antikroppar hittas är målet att samla in fästingar och analysera om TBE virus finns i fästingarna.