Om TBE-virus och TBE

Släktet flavivirus (Flaviviridae) sprids mellan djur och människor av myggor och fästingar. Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) är en mycket alvarlig flavivirussjukdom som orsakas genom TBE-virusets (TBEV) invasion på det centrala nervsystemet. Detta virus kan orsaka svår sjukdom hos människa. Smittspridningen sker vanligen via fästingbett när människor kommer i kontakt med naturområden med infekterade fästingar, så kallade TBEV foci. Eftersom dessa TBEV foci är mycket lokala och svåra att spåra, är det idag inte möjligt att veta exakt var det finns risk för TBE i vår natur. Det går att vaccinera sig mot TBE vilket rekommenderas om man befinner sig i en miljö där infektioner förekommer och till boende i riskområden.

I Sverige är TBEV ett stort problem och fallen av TBE ökar snabbt, med nära 400 fall under rekordåret 2017. En stor bidragande faktor till ökningen av TBE i Sverige kan adresseras till klimatförändringarna som sker. Fästingens utbredning i Sverige har ökat vilket också medfört att de fästingburna TBEV har etablerat sig i nya områden. Hittills har det varit mycket ovanligt med TBE-infektioner i Örebro Län, men tecken tyder på att detta virus har blivit vanligare, även i vårt område. Varför det är så vet vi ännu inte, men vi vill nu försöka hitta orsaker till varför viruset sprids och har blivit vanligare.

TBE fall i Sverige och Örebro Län (Folkhälsomyndigheten, 2019).

TBE fall i Sverige och Örebro Län (Folkhälsomyndigheten, 2019).

Spridningen av TBE har kopplingar till förändringar i klimat och miljö. För att TBE skall kunna etablera sig effektivt i ett område så måste larver och nymfer samtidigt vara aktiva. Larverna smittas av infekterade nymfer när de biter på samma värddjur i små fästingkluster. Larven blir aktiv vid 10°C medan nymfen blir aktiv redan vid 7°C. Ökad temperatur om våren medför gynnsamma förhållanden för både larv och nymf, så att TBEV har goda förutsättningar etablera sig i nya områden.

TBE-smittar vanligen via fästingbett men viruset kan också utsöndras i mjölk från getter, får och ko och smitta via förtäring av icke-pastöriserade mejeriprodukter. Epidemier av mjölk-buren smitta har tidigare rapporterats i Slovakien, men även i Kroatien, Tyskland och Österrike. Dessutom har TBEV nyligen detekterats i komjölk i Norge. Användningen av opastöriserade mejeriprodukter har ökat i Sverige, pga. etablering av småskaliga gårdar med fokus på ostproduktion. Det finns också en ökande trend av konsumtion av lokalt producerade produkter från dessa gårdar vilket ökar risken för denna alternativa smittväg för TBE.

Ängs- och betesmarker

Ängs- och betesmarker är tillhåll för fästingar.