This page in English

Mat i Sverige

Vad roligt att du är intresserad av vårt forskningsprojekt Mat i Sverige. Studien ska förbättra hur vi undersöker och mäter vad människor äter. Det blir ett underlag för andra projekt – inte minst för en stor studie som startar nästa år i Örebro.

Vi söker efter deltagare!  Om du är intresserad läs igenom informationen och anmäl dig längre ner på sidan (knapp med pil) eller använd länkarna till vänster.

Information på arabiska och somaliska finns längre ner på sidan.

test

Studien är ett samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län.

Beskrivning av studien
Under det kommande året kommer vi att kontakta dig sex gånger. Du får fylla i en serie enkäter om din kost och dina matvanor. Om du är född utanför Sverige vill vi även träffa dig vid ett tillfälle för att ställa frågor om livsmedelsinköp, matlagning och familjemåltider.

Varför gör vi den här studien?
Vi vill förbättra hur vi undersöker och mäter vilken mat människor i Sverige äter. Denna kunskap ska användas i andra studier. Dessa studier inkluderar ett stort forskningsprojekt i regionen, som omfattar cirka 17 000 familjer, i vilket vi kommer att studera kopplingen mellan kost och hälsa, framför allt hälsa och utveckling hos barn. För att kunna studera kost i så stor skala måste vi veta hur vi på bästa sätt mäter vad människor äter. Den här studien är viktig för att vi försäkra oss att vi använder den mest effektiva metoden.

Vem kan delta?
Gravida kvinnor eller kvinnor med barn. Vi är intresserade av vilken typ av mat du äter just nu, men vi ställer också några frågor om din kost under graviditet och, i förekommande fall, vid amning. Vi är särskilt intresserade av de val av livsmedel som görs av dig som är född i Syrien, Irak eller Somalia, eftersom vi inte har tillräcklig kunskap om era matvanor.

Om du inte känner dig bekväm med att prata svenska eller om du tror att dina svenskkunskaper inte är tillräckliga kan vi ordna så att du får stöd av en tolk.

Dina personuppgifter och säkerhet
Alla personuppgifter som du delar med oss lagras på ett säkert sätt. Dina kontaktuppgifter är endast åtkomliga för forskare som behöver komma i kontakt med dig. De svar du ger i enkäten eller i intervjuer lagras på ett sådant sätt att de hålls skilda från information som kan användas för att identifiera dig. Vi kommer att redovisa resultaten från den här studien i vetenskapliga tidskrifter, men vi kommer aldrig att redovisa svaren från enskilda deltagare eller nämna några namn.

Intresserad?
Om du tycker den här studien låter spännande och du vill vara med och hjälpa oss i det här viktiga arbetet, läs vidare under Deltagares information och klicka på knappen med pilen. Där kontrollerar vi om du kan vara med i studien. Vi begär också in ett medgivande från dig där.