This page in English

Mat i Sverige – nu fortsätter vi!

Vad roligt att du fortsätter att vara intresserad av vårt forskningsprojekt Mat i Sverige. Studien ska förbättra hur vi undersöker och mäter vad människor äter. Det blir ett underlag för andra projekt – inte minst för en stor studie som startar nästa år i Örebro.

Registrering till studien och information på arabiska och somaliska finns längre ner på sidan.

test

Studien är ett samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län.

Beskrivning av studien
Under det här kommande året kommer vi att intervjuar dig tre gånger.  Första intervjun kommer att inträffa innan sommaren och de andra efter sommaren. Intervjun tar ungefär 30-45 minuter att genomföra, det beror på språket.
Du väljer om du vill göra intervjun med videosamtal (zoom) eller på plats.
Du kommer att fylla i 5 enkäter om du är född utanför Sverige (Irak, Syrien eller Somalia) och 6 enkäter om du är född i Sverige.
Några ändringar till studien var nödvändigt och finns beskrivit i dokumentet ”Information till deltagare”, som du hittar i knappen nedan (på svenska, arabiska och somaliska).  En kort sammanfattning av de här ändringarna finns i tabellen nedan.

  Tidigare Nu
Enkäter Bara webbaserade enkäter De flesta enkäterna kommer att fyllas i med hjälp av en intervjuare
  3 korta + 1 lång enkät

3 korta + 2 andra typ av kort enkät.

Bara för deltagare födda i Sverige: 1 lång enkät (själv komplettering).

Ersättning Ersättning var 100 SEK, och 200 SEK om du deltog i den långa intervjun under del 1 av studien Vi höjer ersättningen med 100 SEK för alla deltagare.  Du får ett presentkort när du har avslutat alla studiens steg.

Varför gör vi den här studien?
Vi vill förbättra hur vi undersöker och mäter vilken mat människor i Sverige äter. Denna kunskap ska användas i andra studier. Där vi kommer att studera kopplingen mellan kost och hälsa, framför allt hälsa och utveckling hos barn. För att kunna studera kost måste vi veta hur vi på bästa sätt mäter vad människor äter. Den här studien är viktig för att vi försäkra oss att vi använder den mest effektiva metoden.

Vem kan delta?
Alla våra deltagare som var med i första delen av studien kommer att bli kontaktade av oss igen.

Dina personuppgifter och säkerhet
Alla personuppgifter som du delar med oss lagras på ett säkert sätt. Dina kontaktuppgifter är endast åtkomliga för forskare som behöver komma i kontakt med dig. De svar du ger i enkäten eller i intervjuer lagras på ett sådant sätt att de hålls skilda från information som kan användas för att identifiera dig. Vi kommer att redovisa resultaten från den här studien i vetenskapliga tidskrifter, men vi kommer aldrig att redovisa svaren från enskilda deltagare eller nämna några namn.

Behöver du ha tolk?
Du har möjlighet till tolk om du skulle vilja/behöva det.  Forskningsassistenten som gör intervjuerna kan prata arabiska, detta om det skulle underlätta för dig som har arabiska som modersmål.  Via ordna en tolk från Region Örebro län om intervjun kommer att vara på somaliska.