Bakgrund och syfte

Kartläggning av utvalda proteiner i blodet hos personer som nyligen har blivit diagnosticerade med IBD så man skall kunna förutse sjukdomsförloppet och anpassa behandlingen.

Patienter som riskerar att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp ska få en så kallad top-down behandling.

Det innebär en kraftfull medicinering som består av en kombination av två läkemedel redan från början. Behandlingsformen ska jämföras med dagens behandling där medicinering i stället trappas upp hos patienter som inte blir bättre. Parallellt skall ämnen i blodet och i magtarmkanalen studeras,  för att värdera deras möjliga roll som framtida markörer för sjukdomarna.

Målet är att utveckla ett enkelt test som bygger på kartläggningen av proteinmarkörer i blodet. Metoden ska sedan implementeras inom hälso- och sjukvården.