NORDTREAT - The Nordic IBD treatment strategy trial

Genomskärning av tarmsystem och texten Nordtreat.

NORDTREAT kommer att ta fram en individanpassad behandling för personer med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som kan förbättra deras livskvalitet.

Om projektet

IBD, inflammatorisk tarmsjukdom, är ett samlande begrepp på en grupp inflammationssjukdomar i mag-tarmkanalen. Jonas Halfvarson leder det nordiska projektet Nordtreat där syftet är att ta fram en personanpassad vård för människor med IBD som löper risk att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp. Genom att undersöka markörer i blodet – i det här fallet så kallade proteinsignaler – kan forskarna identifiera dessa personer.

Den personanpassade behandlingen består av en kombination av två läkemedel, varav det ena är en så kallade TNF-hämmare.

Parallellt med behandlingen ska forskarna bland annat analysera bakterierna i tarmen hos patientgruppen. På så sätt hoppas man kunna vidareutveckla metoden som nu kommer att användas för att identifiera vilka personer med IBD som riskerar att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp.

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Jonas Halfvarson

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Finansiärer

 • NordForsk
 • Vinnova

Samarbetspartners

 • Asle W.Medhus, MD, PhD, Head of the Department of Gastroenterology, OUH
 • Associate professor at the University of Oslo (UiO) Marte Lie Høivik
 • Associate professor at UiO Randi Opheim, nurse specialist, PhD
 • Assosiated Professor David Ellinghaus
 • Linköpings universitet
 • Molecular biologist Mads Thomassen
 • Morten Isaksen, PhD
 • Nordic Bioscience A/S
 • Oslo University Hospital and University of Oslo
 • PhD student Kristian Andersen
 • Post Doc Signe Bek Sørensen
 • Professor at UiO Bjørn Moum, is Head of the research section at Department of Gastroenterology, OUH
 • Professor at UiO Johannes R Hov at Norwegian PSC Research Center (NoPSC) and Senior consultant at Section of Gastroenterology
 • Professor Berit l. Heitmann
 • Professor Robin Christensen
 • Professor, consultant in gastroenterology Jens Kjeldsen, Odense University Hospital
 • Professor, consultant in gastroenterology Vibeke Andersen, Hospital of Southern Jutland
 • Senior researcher Joachim Høg Mortensen
 • The National University Hospital of Iceland
 • Vendel A. Kristensen, MD, PhD, senior consultant and postdoctoral researcher at the Department of Gastroenteorlogy, OUH