Läs mer

Läs mer om mode, modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet i:

 • Henric Bagerius, Korsettkriget: Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet (Stockholm 2019).
 • Christine Bard, Kjolen: Frihet eller fängelse? (Stockholm 2011).
 • Ingrid Bergman, ”Kvinnorna och byxorna”, i dens. (red.), Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok: Kläder (Stockholm 1988).
 • Ingrid Bergman, ”När den första sverigedräkten lanserades i Falun: Om Märta Jörgensen och Svenska kvinnliga nationaldräktsföreningen”, i Jan Raihle & Elizabet Ståhl (red.), Dalarna: Dalarnas hembygdsbok 75 (Falun 2005).
 • Astrid Bugge, Reformdrakten i Norge: Trekk av en historie om kropp, klær og kvinnesak (Oslo 1984).
 • Astrid Bugge, Touristinder og andre sportspiker: Blad av sportdraktens og kvinne-emansipasjonens historie (Oslo 1961).
 • Don Chapman, Wearing the Trousers: Fashion, Freedom and the Rise of the Modern Woman (Stroud 2017).
 • Ingeborg Cock-Clausen, Moden 1890–1920: Historicisme og nye tider (Köpenhamn 1992).
 • Patricia A. Cunningham, Reforming Women’s Fashion, 1850–1920: Politics, Health, and Art (Kent 2003).
 • Gayle V. Fischer, Pantaloons and Power: A Nineteenth-Century Dress Reform in the United States (Kent 2001).
 • Britta Hammar & Pernilla Rasmussen, Underkläder: En kulturhistoria (Stockholm 2008).
 • Gunnel Hazelius-Berg, ”Dräktreformer under 1800-talet”, i Erik Andrén (red.), Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok (Stockholm 1949).
 • Emma Hilborn, ”Den eleganta cyklisten: Cykling, mode och kvinnlighet i sekelskiftets svenska och danska damtidningar”, Historisk tidskrift 138 (2018).
 • Patricia Ober, Der Frauen neue Kleider: Das Reformkleid und die Konstruktion des modernen Frauerkörpers (Berlin 2005).
 • Leif Runefelt, Den magiska spegeln: Kvinnan och varan i pressens annonser 1870–1914 (Lund 2019).
 • Valerie Steele, Fashion and Eroticism: Ideals of Feminine Beauty from the Victorian Era to the Jazz Age (New York 1985).
 • Valerie Steele, The Corset: A Cultural History (New Haven 2001).
 • Patrik Steorn, ”Konstnärligt antimode: Svensk reformdräkt kring sekelskiftet 1900”, i Dirk Gindt & Louise Wallenberg (red.), Mode: En introduktion: En tvärvetenskaplig betraktelse (Stockholm 2009).
 • Leigh Summers, Bound to Please: A History of the Victorian Corset (Oxford 2001.)