För skolan

Som lärare i grundskolans senare del eller i gymnasieskolan är du varmt välkommen att besöka utställningen med dina elever. På den här sidan hittar du två olika pedagogiska upplägg som har skapats för att göra besöket till en integrerad del i undervisningen.

Uppläggen har tagits fram av lärarna Lotta Berndtson och Åsa Holmström som båda ingår i Örebro universitets didaktiska nätverk för regionens historielärare. På sidan finns också det centrala innehållet i historia i årskurs 7–9 och gymnasieskolan till vilket de pedagogiska uppläggen anknyter.