Sökresultat

Ungefär 7 resultat (0,03 sekunder)

 • Studentinflytande vid Institutionen för hälsovetenskaper

  Riktlinje 2021-10-26 Ärendenr: ORU 2021/06232 Sidnr: 1 (3) Studentinflytande vid Institutionen för hälsovetenskaper Studentinflytande – en kvalitetsfråga Örebro universitets Policy för studentinfly...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/hv/studentinformation/oru-2021_06232-2-riktlinje---studentinflytande-702345_2_1.pdf - 467kB
 • HT2021

  För att du ska få en bra start hos oss informerar vi om sådant som är viktigt att ta del av inför studietiden. Program måndagen den 29 augusti 10.30-11.15 Välkommen till Örebro universitet . 13.15-...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/student/introduktionen/pdf-filer/valkomstbrev---koordinatorer-ht22/valkomstdag-hv-ht22.pdf - 258kB
 • Progressrapport, halvårsavstämning 2021

  OR ORU 2021/04474 Framtidens lärarutbildning Progressrapport, halvårsavstämning 2021 2021-06-03 Sammanfattning Projektet Framtidens lärarutbildning har som mål att utveckla universitetets lärarutbi...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/rapportsamling/framtidens-lararutbildning-----progressrapport---halvarsavstamning-2021.pdf - 729kB
 • vfu-guide-tranarprogrammet-2022-02-15.pdf

  Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskaper Enheten för idrott VFU-GUIDEN TRÄNARPROGRAMMET (version 2022-02-15) Innehåll Inledning ...........................................................
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/hv/vfu-hv/student/vfu-guide/vfu-guide-tranarprogrammet-2022-02-15.pdf - 242kB
 • PowerPoint-presentation

  ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Idrott, grundkurs inriktning träningslära (ID013G) Idrott, idrottspsykologi och coaching (ID014G) Idrott, fortsättningskurs inri...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/hv/programoversikter/tranarprogrammet.pdf - 103kB
 • rapport-linje-14_final.pdf

  Linjen mellan högstadiet och högre utbildning 20200821 Ärendenr: ORU 2020/04424 Sidnr: 1 (128) Linjen mellan högstadiet och högre utbildning En fallstudie om breddad rekrytering och breddat deltaga...
  https://www.oru.se/contentassets/ab9f25346e394db2ba34a056fb080f61/rapport-linje-14_final.pdf - 2MB
 • Registreringstider för program vid Örebro universitet höstterminen ...

  TIDER FÖR REGISTRERING PÅ PROGRAM HÖSTTERMINEN 2022 VID ÖREBRO UNIVERSITET Program i bokstavsordning Startvecka Registrering på webb öppnar Registrering på webb stänger Analysvetenskapligt program ...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/registrering/tider-for-registrering-pa-program-hostterminen-2022-vid-orebro-universitet.pdf - 97kB