Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Att examinera hållbarhetskompetens - Hur kan vi examinera

25 april 2024 13:15 – 15:00 F147, Forumhuset, Campus Örebro Öppet för alla

Ett collage med bin, blommor och människor.

Förmåga att samarbeta med människor med olika professioner, bakgrund, intressen och färdigheter är en generell nyckelkompetens för kunna bidra till samhällsomställningen. Den är viktig oavsett utbildning och framtida yrke. Välkommen till ett seminarium där vi lär av varandra utifrån aktuell forskning och praktik. Seminariet arrangeras av PSF@ORU i samarbete med Högskolepedagogiskt centrum.

Seminariet inleds med en presentation av ett utvecklingsarbete inom utbildningarna socialt arbete, specialpedagogik och ämneslärare. En generell processmodell och praktiska verktyg möjliga att använda i olika utbildningar presenteras. Vi samtalar sedan utifrån erfarenheter inom deltagarnas utbildningar och tar gemensamt fram relevanta case.

Medverkande: Charlotta Pettersson, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap samt Matilda Fredriksson och Katarina Hjortgren, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Anmälan till: utbildning.psf@oru.se