Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Utbildning

Vid HumUS erbjuder vi utbildning inom elva huvudområden med nästan lika många inriktningar. Vi erbjuder kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. De flesta ämnen ger också utbildning på forskarnivå.

Så här står det på några av våra tidigare studenters visitkort: samhällsplanerare, webbkreatör, personalchef, specialpedagog, politiker, grafisk formgivare, lärare, jämställdhetshandläggare, förlagsdirektör, programledare på tv, PR-konsult och informationschef. Vilka drömmar och planer har du?

Välj ett program eller skapa din utbildning

Du väljer antingen ett program eller också kombinerar du fristående kurser och skapar en egen utbildning. Här finns kurser från grundnivå till avancerad nivå. Många av våra program är så kallade fria program där du har både trygghet och frihet; frihet att välja kurser eller inriktning och trygghet i garanterad plats till de poäng som programmet omfattar. Våra program på grundnivå leder fram till en högskole- eller kandidatexamen.

Du kan välja att läsa fristående kurser i t.ex. statskunskap, svenska språket, medie- och kommunikationsvetenskap, engelska, genusvetenskap, historia, kulturgeografi, litteraturvetenskap, specialpedagogik och arbetslivspedagogik.

Du kan också välja program som leder till arbete inom information/kommunikation, digital mediedesign, PR, film, kommunikativt ledarskap, offentlig förvaltning eller till yrken som personalvetare, samhälls- och beteendevetare och lärare.

Utbildningen vid HumUS är mycket fritt upplagd och du som student har möjlighet att själv kombinera ämnen för din framtida examen.

Efter din kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå.

Forskning till nytta för dig som student

En del av våra studenter stannar kvar i den akademiska världen för att utbilda sig på forskarnivå och vissa börjar sedan bedriva egen forskning. Kanske du också med tiden upptäcker att du vill fördjupa dig ytterligare inom ett ämne eller område. Forskningen vid Örebro universitet är stark och framgångsrik inom många områden. Det har du som student stor nytta av eftersom det påverkar kvaliteten på din utbildning. Och vill du själv börja forska, har du möjlighet att komma med i spännande projekt som leds av den absoluta eliten.

Anpassat till efterfrågan

Det pratas mycket om anställningsbarhet nuförtiden. Vi arbetar sedan länge med att anpassa utbildningarna till efterfrågan på arbetsmarknaden. Vi vet också att det är viktigt att knyta kontakter inför framtiden. På vissa kurser får du därför möjlighet att prova dina nya kunskaper i verkligheten genom att till exempel göra en hemsida, hålla lektion på en skola eller praktisera på PR-byrå. På exempelvis PV-programmet ingår praktik och i flera av våra ämnen ges också delar av utbildningen på en arbetsplats. Är du nyfiken på den stora världen, har du möjlighet att studera utomlands en tid.

Möjlighet att skaffa praktisk erfarenhet

Vid HumUS finns också olika former av praktik – en fantastisk möjlighet att prova på ett yrke under studietiden.

Programmen och kurserna söker du via www.antagning.se