Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kontakt och presentation

Namnet HumUS är en förkortning av humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap – de kunskapsområden vi ägnar oss åt. I naturen ger humus näring och förutsättningar för växtkraft. Här vid vår institution ger vi näring och växtkraft till dig som vill utveckla företag, organisationer, människor och – inte minst – dig själv.

Välkommen till HumUS och Örebro universitet!

Kontakt

Frågor om institutionen eller till ledningen:
This is an email address

Frågor om utbildning på grund- och avancerad nivå:
This is an email address

Frågor om forskning och utbildning på forskarnivå:
This is an email address

Frågor till studievägledare:
This is an email address

Hitta hit

Postadress:

Örebro universitet
Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
701 82 Örebro
Tel: 019-30 30 00 vx

Besöksadress:

Fakultetsgatan 1
Forumhuset, våning 2 och 3