Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Högre seminarier, konferenser mm

Kalendarium för högre seminarier och andra händelser
vid HumUS.

Konferenser anordnade vid HumUS

Novahuset

SWEPSA 2022

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2022 kommer att hållas i Örebro den 28-30 september 2022.

Fotografi över novatoget, översikt

NKRF8 - Retorik utan gränser

Temat för 8:e Nordiska Konferensen för RetorikForskning är ”Retorik utan gränser.” Örebro, 12-14 oktober 2022