Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Högre seminarier, konferenser mm

Kalendarium för högre seminarier och andra händelser
vid HumUS.

Konferenser anordnade vid HumUS

Integration, Migration and Digitalization in Europe

3-4 October 2019, Forumhuset, Örebro University

Nationell specialpedagogisk konferens

Samverkan för inkludering - som möjlighet och utmaning. 13-14 november vid Örebro universitet.