Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Lika villkors- och jämställdhetskollegium

25 mars 2024 14:30 – 16:00 Digitalt via Zoom Öppet för alla

Hur bra koll har du på våra studenter och deras upplevelser av studierna på Örebro universitet? Visste du att cirka var fjärde student upplever att det finns specifika hinder kopplat till deras utbildning?

Välkommen till vårens Lika villkors- och jämställdhetskollegium på temat studiemiljö! Här kommer vi att diskutera resultaten från plattformen ORU Lyssnar och studiemiljöenkäten. Vi kommer därefter att gå igenom enkla praktiska tips och idéer för hur du som exempelvis lärare eller ämnesansvarig kan utveckla undervisningen så att den blir mer tillgänglig för fler studenter. Vi kommer att zooma in lite extra på vad som kan göras för att främja psykisk hälsa i undervisningen. Varmt välkommen att delta!

Anmälan görs till This is an email address senast 22 mars

Länk till Zoom