Institutionen för medicinska vetenskaper

Kirurgins utveckling fram till ERAS samt om Tidig mobilisering och hemgång efter kirurgi – ERAS-projektet

08 november 2023 17:30 – 18:30 X-huset, Hörsal X1, Campus USÖ

Föreläsare: Göran Wallin, professor och överläkare vid kirurgiska kliniken USÖ, berättar om kirurgins utveckling före ERAS-konceptet
Seniorprofessor Olle Ljungqvist, Örebro universitet, föreläser hur ERAS-projektet lett fram till påtagliga förbättringar i vården av den kirurgiska patienten. Hans forskning kretsar kring svaret på kirurgisk stress och hur detta kan modifieras med en rad behandlingar för att optimera återhämtning efter större operationer.

1891 Nordisk kirurgisk förening bildas och är den första internationella kirurgiska föreningen i världen. Sekreterare var professor John Berg, överkirurg på Serafimerlasarettet och det första mötet hålls i Göteborg 1893. Program finns bevarat.
1996 Kirurgveckan etableras. 2023 hålles Kirurgveckan för tredje gången i Örebro. 2005 Svensk Kirurgisk förening fyller 100 år.
Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) minskar komplikationer och vårdtid med 30-50% vid större operationer, genom att införa bästa behandling på alla nivåer kring operationerna. Bl.a. studeras hur dämpning av stress och stöd till viktiga funktioner under vården kring större operationer kan förbättra och påskynda återhämtning.