Institutionen för medicinska vetenskaper

Smittkopporna - farsoten som försvann

18 oktober 2023 17:30 – 18:30 X-huset, Hörsal X1, Campus USÖ

Föreläsare: Kerstin Hulter Åsberg är docent och specialist i invärtesmedicin, och har i många år varit överläkare och klinikchef vid Enköpings sjukhus. Som invärtesmedicinare har hon hon bl.a. intresserat sig för strokesjukdomen och läkemedelsfrågor. På senare år har hon varit lektor i medicinhistoria, och engagerat sig för Medicinhistoriska museet i Uppsala.

Smittkoppor var en mycket smittsam sjukdom med hög dödlighet. Den är känd sedan 1000 år, och i Sverige sedan 1400-talet. Tidigt såg man att ett insjuknande gav immunitet. Man började därför experimentera med variolisation – ympning med levande virus. Edward Jenner hette den läkare som upptäckte att kokoppor även gav immunitet. Kerstin Hulter Åsberg berättar den spännande historien om hur det gick till när smittkoppsviruset utrotades.