Institutionen för medicinska vetenskaper

Visning av X-huset med dess nya salar och adventsmingel Kåseri över RSÖ- / USÖ-profiler

06 december 2023 17:30 – 18:30 X-huset, Hörsal X1, Campus USÖ

Föreläsare: Jens Schollin, professor, barnläkare och tidigare rektor vid Örebro Universitet och medskapare av läkarutbildningens tillkomst i Örebro inleder med att berätta om hur byggtankarna blev verklighet för Campus USÖ. Svante Hugosson, docent och prefekt för institutionen för Medicinska vetenskaper på Örebro Universitet samt överläkare i Öron-näsa-halssjukdomar, lotsar genom X-huset.
Dan Danielsson, professor emeritus och tidigare verksam som överläkare inom bakteriologi på RSÖ/USÖ

Under året 2023 avslutas den pågående tillbyggnaden av Campus USÖ, d.v.s. X-huset. Tillbyggnaden ger läkarprogrammets lokaler ett tillskott med 6000 kvadratmeter som bland annat innehåller hörsal och restaurang. Sällskapets medlemmar får ta del i en intressant rundvandring i de nya lokalerna.
Kvällen avslutas med att Dan Danielsson kåserar över några av de läkarporträtt som är placerade i matsalen och utanför Wilandersalen. Porträtten, eller snarare karikatyrerna, är utförda av docent Thorsten Stenberg (f.1914). Stenberg var klinikchef på den 1964 nystartade plastikkirurgiska kliniken, en del av den satsning på regionvård som gjordes på 1960-talets början. Thorsten Stenberg pensionerades 1979.