This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

PFAS kan öka risken för sjukdomar hos ofödda barn

Tuulia Hyötyläinen, Aidan McGlinchey  och Matej Orešič.

Tuulia Hyötyläinen, Aidan McGlinchey och Matej Orešič är tre av forskarna bakom artikeln som publiceras i The Lancet Planetary Health.

PFAS är kemikalier som kan orsaka cancer, diabetes och andra sjukdomar. Nu visar forskning vid Örebro universitet att kemikalierna sannolikt påverkar människor redan vid fosterstadiet.
– Vi ser att PFAS troligen har en väldigt stor metabol påverkan vilket pekar på en förhöjd risk för vissa sjukdomar senare i livet, säger medicinprofessor Matej Orešič.

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn på tusentals syntetiskt framställda kemikalier som används i ett stort antal vardagsprodukter världen över. På engelska kallas de ofta “forever chemicals” eftersom det tar väldigt lång tid för naturen att bryta ner dessa ämnen som kan stanna många år i kroppen på människor och djur.

Det finns starka bevis för att PFAS kan påverka både immunsystemet och ämnesomsättningen. Exponering för vissa nivåer av PFAS kan orsaka cancer, diabetes och många andra sjukdomar. Kemikalierna har använts sedan 1950-talet i vitt skilda produkter som stekpannor, skidvallor, vattenavvisande kläder och livsmedelsförpackningar. De är också vanligt förekommande i smink och hudkrämer.

Forskare vid Örebro universitet publicerar nu, tillsammans med professor Paul A. Fowler vid University of Aberdeen och andra forskare, en unik studie på 78 foster i den ansedda tidskriften The Lancet Planetary Health. Det är den första studien i sitt slag där forskare har utfört omfattande metabola profileringar och mätt PFAS i mänskliga foster.

– Vi fann PFAS i fostrens levrar och resultaten gör det tyvärr mycket tydligt att exponering av dessa evighetskemikalier i livmodern påverkar det ofödda barnet. De som utsätts för högre nivåer av PFAS får ändrad ämnesomsättning och leverfunktion långt innan de föds, säger professor Paul Fowler.

Forskarna anser det troligt att i alla fall vissa av dessa effekter blir bestående, och att de sannolikt kommer att öka risken för metabola sjukdomar i vuxenlivet.

– Vi blev förvånade över den starka påverkan de här kemikalierna verkar ha på fostrens ämnesomsättning. Det liknar vissa metabola förändringar som uppstår hos vuxna människor. Specifikt fann vi att PFAS-exponering kan kopplas till modifierad gallsyra och lipidmetabolism i fostren, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet.

Just levern spelar en stor roll för människans välbefinnande.

– Förändringar i dess centrala metabolism kan ha djupgående effekter på hela kroppen. Speciellt kan förändringar under fostrets utveckling ha långvariga konsekvenser för framtida hälsa, säger Matej Orešič.

Den troliga påverkan från PFAS liknar de förändringar som uppstår vid metabola sjukdomar som diabetes och fettlever. De 78 foster som forskarna har analyserat är frivilligt aborterade mellan vecka 12 och 19, och anses ha varit i huvudsak friska.

Flera sorters PFAS är förbjudna inom EU där regleringen är hårdare än i till exempel Kina. Sjukdomar som barnfetma och diabetes har ökat lavinartat i Kina de senaste åren och forskarna anser att PFAS och andra miljökemikalier kan vara en av orsakerna till ökningen.

– Det har med stor sannolikhet en koppling och det kan visa sig att exponering för skadliga kemikalier har en jämförbar eller till och med större påverkan än livsstil när det gäller vissa sjukdomar, säger Matej Orešič.

Han och kollegerna vid Örebro universitet hoppas att deras forskning kommer att bidra till en större medvetenhet och hårdare reglering gällande PFAS.

Artikeln In utero exposures to perfluoroalkyl substances and the human fetal liver metabolome in Scotland: a cross-sectional study publicerades i The Lancet Planetary Health den 8 januari 2024. Studien leddes av kemiprofessor Tuuila Hyötyläinen och medicinprofessor Matej Orešič vid Örebro universitet samt professor Paul A. Fowler vid University of Aberdeen. Här hittar du en länk till artikeln. 

Text: Mikael Åberg
Foto: Anna Lorentzon

Det här är PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser):

  • PFAS är samlingsnamn på tusentals industriellt framställda kemikalier.
  • Kemikalierna kallas också högfluorerade ämnen.
  • Alla PFAS-kemikalier är framställda av människan men finns i dag överallt i naturen.
  • PFAS bryts inte ned av UV-ljus, kemiska ämnen eller höga temperaturer.
  • Kemikalierna består av en kolkedja där väteatomerna är helt eller delvis utbytta mot fluoratomer.