Institutionen för medicinska vetenskaper

IFMSA

Är du intresserad av ett utbyte? Se hit!

Med IFMSA, som är en av världens största studentledda medicinförening, kan du åka på ett fyra-veckors utbyte under sommaren. Utbytena finns över hela världen, i närmare 60 länder! Du får möjlighet att åka till länder från norr till söder, allt från Schweiz till Japan eller Peru och se hur det går till på klinikerna där. Ett forskningsutbyte får man åka på under somrarna från och med termin ett och ett kliniskt utbyte får man åka på under sommaren efter termin fyra. Det är en fantastisk möjlighet att uppleva något utöver svensk sjukvård och också att träffa nya människor! 

Vill du öka dina chanser att få åka, var då fadder under sommaren när Örebro tar emot utbytesstudenter från hela världen. Att vara fadder är inte bara en möjlighet att lära känna nya människor det är också en möjlighet att knyta nya kontakter och få nya perspektiv på tillvaron! 

Vill Du veta mer eller har Du frågor? Vi finns på hemsidan https://ifmsa.org/ eller kontakta oss på Facebook ’Ifmsa Örebro’ eller på This is an email address