Musikhögskolan

Provbeskrivning Akademisk orkester I

För att uppnå särskild behörighet ska den sökande inför en jury, uppvisa god färdighet på sitt instrument och god samspelsförmåga inom ramen för symfoniorkesterns repertoar eller närliggande repertoarområden.

Provet består av att den sökande framför två stycken

  • Ett eget val, som ska vara ett solostycke som framförs tillsammans med pianist, och
  • ett orkesterutdrag (relevant för kursens repertoar) som utses av jurygruppen och skickas till den sökande en vecka i förväg.

Behörigheten avgörs av den sökandes prestationer vid provtillfället.

Följande bedömning görs:

  • Prestation som tillfredsställer de helt nödvändiga minimikraven för kursen ger behörighet att antas till kursen. 
  • Prestation som inte tillfredsställer de helt nödvändiga minimikraven för kursen ger inte behörighet.

Följande aspekter bedöms hos den sökande:

  • Teknisk kompetens
  • Konstnärlig gestaltningsförmåga
  • Samspel med annan instrumentalist 

 

Inför vårterminen 2018 sker färdighetsprovet torsdagen den 23 november på Musikhögskolan i Örebro. Mer information skickas ut till de sökande efter den 16 oktober 2017.