This page in English

Musikhögskolan

Forskning

Musikhögskolan bedriver forskning inom flera olika forskargrupper och forskningsprojekt i ämnet Musikvetenskap.

Inriktning och verksamhetsområde:

  • Bedriva musikvetenskaplig forskning
  • Befrämja vetenskapsteoretisk kunskap och utveckling inom musikvetenskap
  • Befrämja pedagogisk, didaktisk och metodisk utveckling inom musikundervisningen


Kontaktperson

Ämnesansvarig: Foto på Ulrik Volgsten
Ulrik Volgsten
Utbildning på forskarnivå