This page in English

Musikhögskolan

Forskning

Bild på noter

Musikhögskolan bedriver forskning inom olika forskargrupper och forskningsprojekt i ämnet Musikvetenskap.

Inriktning och verksamhetsområde:

  • Bedriva musikvetenskaplig forskning

  • Befrämja vetenskapsteoretisk kunskap och utveckling inom musikvetenskap

  • Befrämja pedagogisk, didaktisk och metodisk utveckling inom musikundervisningen