Musikhögskolan

Akademisk orkester vid Örebro universitet

Närbild på fiol och noter.

Akademiska orkestern är universitetets egen symfoniorkester som framförallt vänder sig till studerande, anställda och alumner, men även till övriga som har ett brinnande intresse för orkestermusik.

Vi spelar såväl musik ur symfoniorkesterns standardrepertoar som nyskriven och t.ex. film- och spelmusik. Vi har bl.a. medverkat på Orffs ”Carmina Burana", och vi framförde Beethovens femma samt Mozarts 21:a pianokonsert med Hans Pålsson som solist och uruppförde nyskriven musik av kompositionsstudenter. Vi har samarbetat med körer och andra orkestrar och ensembler.  

Repetitioner sker vanligen på onsdagskvällar 18.30–21.00 i Musikhögskolans konsertsal. Ledare för orkestern är Katarina Andreasson och Anders Nordquist.
 
Är du intresserad av att delta så kan du anmäla dig via formuläret nedan. Du kommer då att  skicka en video där vi vill höra dig spela något eget valt stycke som du tycker representerar ditt spel. Helst tillsammans med t.ex. pianoackompanjemang, men kan du inte ordna det så går det bra ändå.
 

Har du frågor går det bra att kontakta Anders Nordquist.

Välkommen!

Intresseanmälan till Akademisk orkester

Behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter, med syftet att handlägga och administrera anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att ärendet är handlagt, därefter hanteras uppgifterna enligt riksarkivets regler.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Processing of personal data

Örebro University will process the personal data you have entered above, for the purpose of administering your case. More information on how Örebro University processes personal data can be found on the webpage Processing of personal data at Örebro University.

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål.