Musikhögskolan

Musikens år 2021

Kungl. Musikaliska Akademien fyller 250 år. Detta firas genom att man arrangerar Musikens år 2021 där över 50 musikorganisationer runt om i Sverige medverkar.

I samband med jubileet vill Musikhögskolorna i Örebro, Göteborg, Malmö, Piteå, Ingesund och Stockholm uppmärksamma den forskning som sker vid lärosätena. Varje månad under hela 2021 presenterar en forskare sin forskning mot bakgrund av frågor relaterade till aktuella samhällsutmaningar.

Forskarna kommer från olika ämnen och forskargrupper såsom musikpedagogik, konstnärlig forskning, musikvetenskap och musikterapi. Presentationen görs genom en kort film som finns tillgänglig på respektive Musikhögskolas hemsida under en månad.

Kommande event

8 oktober 2021 – Workshop med Suranjana Ghosh (tabla, indisk musik och improvisation)

Månadens musikforskning

Kalendern Månadens musikforskning uppdateras omkring den 20:e varje månad.

Kalendarium Månadens musikforskning


Bild på Ingrid.jpg

Månadens musikforskning för januari presenteras av Ingrid Hedin Wahlberg, lektor i Musikpedagogik vid Musikhögskolan i Örebro. Presentationen bygger på Ingrids avhandling (2020): Att göra plats för traditioner: Antagonism och kunskapsproduktion inom folk- och världsmusikutbildning.

Du ser hennes presentation här