Restaurang- och hotellhögskolan

Mentor Match Grythyttan

Kvinnlig student i digitalt möte

Att staka ut sin väg efter universitetsstudierna kan vara nog så utmanande, oavsett om man letar efter det rätta jobbet, vill starta ett eget företag eller funderar på fortsatta studier.

Hösten 2021 startade ett mentorskapsprogram exklusivt för tredjeårsstudenterna vid Restaurang- och  hotellhögskolan, Campus Grythyttan. 

Projektet Mentor Match Grythyttan, har som förhoppning att med hjälp av Besöksnäringens bransch- och högskoleråd (BBHR) föra samman talangfulla och motiverade studenter med framstående och noga utvalda personer i branscher nära kopplade till vårt ämne. Mentorerna utmanar och erbjuder råd och kunskap som hjälper studenterna att ta sina första viktiga steg efter avslutade studier – och att göra det med självförtroende och entusiasm.

Mentor Match Grythyttan planeras löpa under sex månader, från oktober 2021 till april 2022 och alla studenter som läser tredje året på RHS under HT21/VT22 är välkomna att ansöka. Alla möten mellan mentorer och adepter sker digitalt. Projektet har ett begränsat antal platser.

Två forskare

Anmäl dig som mentor

Att vara mentor innebär en möjlighet för dig att bygga relationer, utvidga ditt nätverk och skaffa dig en uppfattning om hur framtidens arbetskraft ser ut. Det är ett ypperligt tillfälle att dela med dig av din framgång och erfarenhet till en student, utveckla din konsultativa förmåga och hjälpa någon annan utvecklas. Anmäl dig som mentor!

Tre studenter tittar i en bok

Anmäl dig som adept

Nu har du som är student möjlighet att utvidga ditt kontaktnät, lära dig mer om ett visst yrkesområde eller få hjälp att förbereda dig för att söka jobb och gå på anställningsintervjuer. Du kan utforska och förbereda dig för den karriärväg som du är intresserad av, sätta upp karriärmål och ta de första stegen mot att förverkliga dem.

Hur går det till?

Projektet startar den 14 okt med ett digitalt välkomstseminarium för mentorer respektive adepter. Då pratar vi om hur alla ska kunna få ut så mycket som möjligt av de erfarenheter som programmet ger. 

Under programmets gång kommer ni att ha fyra digitala träffar sammanlagt och halvvägs genom programmet erbjuds ett kort avstämningsmöte. Under ert första digitala möte har ni möjlighet att ta reda på mer om varandra, diskuterar era målsättningar och tillsammans komma fram till när ni ska ses nästa gång och vad ni då ska prata om.

Vi kommer att finnas tillgängliga för att hjälpa till med eventuella frågor under programmets gång, men tanken är att mentorskapet ska vara ett fristående och frivilligt samarbete, där studenten är drivande och tar ansvar för processen med stöd av mentorn.

I slutet av programmets sex månader samlar vi alla för en sista nätverksträff. Vi får då tillfälle att tacka alla som gett av sin tid, lyckönska våra studenter och dela med oss av tankar och funderingar och av det vi tar med oss från projektet. Vi på RHS älskar kalas och om pandemin tillåter hoppas vi kunna hålla denna avslutning på Campus Grythyttan. Om det inte är möjligt kommer även avslutningen ske digitalt.