Restaurang- och hotellhögskolan

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar på både grundnivå och avancerad nivå, liksom fristående kurser i måltidskunskap och värdskap. Dessutom finns forskarutbildning i ämnet måltidskunskap. De tre kunskapsformerna vetenskap, hantverk och estetisk gestaltning är centrala begrepp för verksamheten.