This page in English

Restaurang- och hotellhögskolan

Forskning

Forskning inom ämnet Måltidskunskap är uppbyggd i samverkan med olika discipliner med gemensamma forskningsfrågor kring måltiden. Tre programområden har definierats: Måltid som upplevelse och estetisk gestaltning, Hälsosam, säker och hållbar måltid och Måltiden i samhällsrummet.

Den teoretiska ramen för utbildning, forskning och estetisk gestaltning vid Restaurang- och hotellhögskolan präglas av "The Five Aspects Meal Model" (FAMM). Utifrån modellen härleds en rad frågor om rummets, mötets, produktens, styrsystemets och atmosfärens/stämningens betydelse för måltiden. De fem aspekterna är centrala för måltidskunskapens identitet och gäller som utgångspunkt för ämnets och institutionens verksamhet.