This page in English

Restaurang- och hotellhögskolan

Forskning

Måltiden är ett mänskligt socialt fenomen, ett av de mest centrala i livet. Genom gränsöverskridande forskning söks kunskap såväl som social och kulturell förståelse för betydelsen av ätande, smak, bemötande och ledning inom besöksnäring och offentlig sektor ur hållbarhetsperspektiv.

Måltidskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne med samarbeten inom såväl som samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap integrerat med praktiskt hantverk och estetisk gestaltning.

The Five Aspects Meal Model (FAMM)

Den teoretiska ramen för utbildning, forskning och estetisk gestaltning vid Restaurang- och hotellhögskolan präglas av "The Five Aspects Meal Model" (FAMM). Utifrån modellen härleds en rad frågor om rummets, mötets, produktens, styrsystemets och atmosfärens/stämningens betydelse för måltiden. De fem aspekterna är centrala för måltidskunskapens identitet och gäller som utgångspunkt för ämnets och institutionens verksamhet.