This page in English

Restaurang- och hotellhögskolan

Forskning

Måltiden är ett mänskligt socialt fenomen, ett av de mest centrala i livet. Genom gränsöverskridande forskning söks kunskap såväl som social och kulturell förståelse för betydelsen av ätande, smak, bemötande och ledning inom besöksnäring och offentlig sektor ur hållbarhetsperspektiv.

Måltidskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne med samarbeten inom såväl samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap integrerat med praktiskt hantverk och estetisk gestaltning.

Tallrik med färggrann sallad

Projektet ”Lokal mat - för bättre klimat” har beviljats medel

Lokal mat – för bättre klimat är en nyetablerad projektgrupp som skall bygga forskarnätverk och arrangera konferens om hur makten kring maten kan bidra till en mer hållbar och klimatanpassad lokal utveckling på landsbygden.

Johan Swahn

Matforskning pågår! Hur påverkas smaken av tallriksformen och orden?

Det vi uppfattar som smak är så mycket mer än smaken. Choklad smakar t ex sötare med högfrekventa ljud, och bittrare med lågfrekventa. Och läsken blev friskare med en annan burk. Lyssna till Johan Swahn och hans medverkan i programmet Meny i P1.

Matilda Marshall

Lär känna ditt kylskåp! Hur har matförvaringen i Sverige förändrats under hundra år?

Matilda Marshall, forskare (numera anställd vid Umeå universitet) jobbar med ett forskningsprojekt som undersöker hur matförvaringen i Sverige har förändrats under hundra år, från 1920-talet då kylskåpet kom och fram till idag. Lyssna till Matilda när hon intervjuas 8.42 min in i programmet Meny i P1.