Restaurang- och hotellhögskolan

BBHR

Föreningen med det något krångliga namnet Besöksnäringens bransch- och högskoleråd, vilket enklast uttalas BBHR, har sitt ursprung i en tidigare förening: Studenternas hus i Grythyttan. För ett antal år sedan reformerades den föreningen till det som idag är BBHR.


BBHR:s nuvarande verksamhetsidé och målsättning är tydligt uttalad och innefattar att föreningen ska främja besöksnäringens utveckling genom att:

– bidra till att öka statusen för högre utbildning inom besöksnäringen
– bidra till att öka kompetens- och kunskapsnivån inom besöksnäringen
– främja forskning och innovation till nytta för besöksnäringen
– främja samverkan mellan näringslivet och akademin

Målsättningen är också att sprida kännedom om föreningen och dess ändamål. I BBHR:s styrelse ingår ledamöter från branschföretag och från branschens arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer (Visita respektive HRF och Unionen) samt personal och studenter från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Från att ha haft en ganska låg profil arbetar BBHR nu med att på allvar lyfta frågor med direkt koppling till föreningens ändamål; ett stort fokus ligger på att finna former och skapa aktiviteter för att stärka det ömsesidiga utbytet mellan bransch och akademi. I det arbetet ingår bland annat att skapa förutsättningar för att kunna samla in och förmedla den enorma erfarenhet och kunskap om branschen som tusentals alumner (f.d. studenter) från Restaurang- och hotellhögskolan under många år tillskansat sig ute i yrkeslivet.

BBHR är öppen för alla med intresse för att stödja föreningens ändamål. Medlemskap erhålles genom en liten medlemsavgift.

Intresserad? Hör i så fall av Er till:

Mats Carlbäck, RHS, sekreterare BBHR
E-post: mats.carlback@oru.se
Telefon: 019 302023

Hans Åhnberg, ordförande BBHR

Ute Walter, vice ordförande BBHR