Restaurang- och hotellhögskolan

Anmäl dig som mentor

Anmälan till Mentor Match Grythyttan 2021 är stängd. Mentorskapsprogrammet kommer avslutas och utvärderas för denna gång i april 2022. Du får gärna fylla i formuläret för att anmäla ditt intresse för att ställa upp som mentor vid ett nytt tillfälle.

Anmälningsformulär för mentorer

AVSNITT 1: Dina kontaktuppgifter

1.4. *Du bör kunna träffa din student/adept minst fyra gånger under perioden för Mentor Match Grythyttan (från början av oktober till och med april). Kommer det att vara OK ?:
1.5. *För att kunna gå vidare, vänligen kryssa i rutan för att bekräfta att du har läst och accepterar vår dataskyddspolicy:

AVSNITT 2: Din yrkesbakgrund och erfarenhet

2.3. *Välj upp till tre yrkesområden som du har erfarenhet av, du kan välja ett från varje lista:

2.4. *Stämmer någon eller några av dessa erfarenheter in på dig?:

Bredd av erfarenheter – t.ex. från olika yrkesroller/branscher/organisationer
Erfarenhet av att arbeta i en roll inriktad mot vetenskap/forskning
Erfarenhet av att arbeta med mångfaldsfrågor – t.ex. kön, tillgänglighet, kulturell
Erfarenhet av att arbeta utomlands eller i en internationell miljö
Erfarenhet av att bygga kontaktnät
Erfarenhet av ledarskap/chefspositioner

AVSNITT 3: Övrig information

3.1. *Välj tre egenskaper som passar in på dig och som du tror du kommer ha nytta av i ditt mentorskap:

OBS: Det finns inga rätt eller fel svar, och du skulle säkert kunna välja fler än tre, men välj de som du tycker passar bäst! :)

3.2. *Välj tre egenskaper som du skulle uppskatta hos en adept:

Tack för ditt intresse för Mentor Match Grythyttan. Klicka på 'skicka' nedan för att avsluta din registrering!