Restaurang- och hotellhögskolan

Administrativt stöd

Du hittar såväl utbildningsadministratörer som studievägledare och forskningsadministratör i Kärnhuset

Om du har frågor kring utbildning, resultatrapportering eller registrering, kontakta gärna utbildningsadministrationen på e-post: This is an email address

Funderar du över utbildning, utbildningsval och framtida yrkesliv, kontakta studievägledare på e-post: This is an email address

Vid frågor kring forskarutbildning, individuella studieplaner etc. kontakta forskningsadministratören på e-post:  This is an email address

Utbildningsadministratörer

Annika Philipsson

Tjänstetitel: Institutionsadministratör Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

Profilsida: Annika Philipsson

E-post:

Telefon: 019 302019

Rum: K1102b

Annika Philipsson

Julia Rosén

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

Profilsida: Julia Rosén

E-post:

Telefon: 019 302006

Rum: K1102a

Julia Rosén

Marie Valegren

Tjänstetitel: Studievägledare Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

Profilsida: Marie Valegren

E-post:

Telefon: 019 302003

Rum: K1102c

Marie Valegren

Studievägledare

Marie Valegren

Tjänstetitel: Studievägledare Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

Profilsida: Marie Valegren

E-post:

Telefon: 019 302003

Rum: K1102c

Marie Valegren

Forskningsadministratör

Maria Erixon

Tjänstetitel: Institutionsledningsadministratör Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

Profilsida: Maria Erixon

E-post:

Telefon: 019 302030

Rum: K1115

Maria Erixon