Restaurang- och hotellhögskolan

Akademisk högtid 2022 flyttas fram – och får ny ceremonimästare

I år ställdes den akademiska högtiden in, på grund av covid-19, och blev istället en akademisk hyllning som sändes digitalt. Nästa år ser rektor Johan Schnürer fram emot att få bjuda in till en traditionell högtid igen – men då inte i februari utan i maj och med Henrik Scander som ny ceremonimästare.

– I år kunde vi tyvärr varken promovera doktorer eller installera nya professorer. Men det ska vi ta igen nästa år. Det ser jag verkligen fram emot, säger rektor Johan Schnürer.

I och med den inställda högtiden är det nu dubbelt så många potentiella promovendi och installandi, jämfört med ett vanligt år. Och de får alltså en inbjudan för en högtid i maj. Rektor Johan Schnürer förklarar:

– På grund av osäkerheten kring pandemin och smittspridning känner vi inte vi kan bjuda in till en högtid i februari nu under hösten. Jag har därför beslutat att skjuta fram den till 6-7 maj då vi hoppas att den går att genomföra.

Det blir en speciell högtid med fler inbjudna än vanligt – och med en ny ceremonimästare. Det hedersamma uppdraget axlas av Henrik Scander, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan. Han är disputerad i Måltidskunskap inom fältet för mat och dryck i kombination och tar över stafettpinnen från Magnus Hansson, Handelshögskolan.

– Universitetets ceremonimästare spelar en viktig roll och ansvarar för genomförandet av den ceremoniella delen av Akademisk högtid. Jag är väldigt glad att det är just Henrik Scander som tar över uppdraget. Jag vill samtidigt tacka Magnus Hansson för hans mycket fina insatser och för att han kommer att fungera som ceremoni-mentor för Henrik. Akademisk högtid är därmed fortsatt i trygga händer, säger rektor Johan Schnürer

Henrik Scander med en tekopp i handen.Henric Scander ser fram emot uppdraget:

– För det första är det en stor ära att få förtroendet att förvalta ett så här både viktigt och hedersamt uppdrag. För mig blir det viktigt att fortsatt värna om universitetets traditioner, vilket för mig är en grundbult för vårt demokratiska samhälle. Sedan har jag alltid haft ett stort intresse kring stil och etikett, heraldik och andra traditioner. Detta är ju något som ligger nära till hands kring det som är mitt forskarämne, ”den goda smaken”.

Högtiden som blir Henrik Scanders första blir alltså i maj – men sedan är förhoppningen att kunna återgå till ett traditionsenligt firande i februari.

Akademisk högtid består av rektors mottagning, en akademisk festkonsert, populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten, en ceremoni med promovering och installation samt en bankett. Högtiden är ett firande av våra nya doktorer, hedersdoktorer, pristagare och nyanställda professorer.

Läs mer om Akademisk högtid och dess traditioner.