Restaurang- och hotellhögskolan

Åsa Öström gästade Food & Health@ORU: ”Viktigt att samordna forskning inom hälsa med sensorik”

Åsa Öström och Iuri Baptista, postdoktor vid Restaurang- och hotellhögskolan, pratade också om att dieter är sociala konstruktioner och att hela kulturen kring kosthållning behöver förändras i riktning mot en mer växtbaserad kost.

Åsa Öström, professor i måltidskunskap, och Iuri Baptista, postdoktor vid Restaurang- och hotellhögskolan, pratade också om att dieter är sociala konstruktioner och att hela kulturen kring kosthållning behöver förändras i riktning mot en mer växtbaserad kost.

En chans att inspirera, sprida kunskap, nätverka och hitta samarbeten med andra parter. Det är tanken bakom seminarieserien Food & Health@ORU. I fredags gästade professor Åsa Öström frukosten för att berätta om både möjligheter och utmaningar när det gäller sensoriska aspekter på växtbaserade måltider.

Hallå där, Åsa Öström, professor i måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan. Nyligen deltog du i seminarieserien Food & Health@ORU tillsammans med Iuri Baptista för att presentera forskning kring sensoriska aspekter på växtbaserade proteiner och hur dessa kan användas för att främja övergången till mer växtbaserade måltider.

Hur kändes det att gästa seminarieserien Food & Health@ORU?

– Det känns fint att sensorik uppmärksammas inom Samverkansplattformen Mat och hälsa och att vi når ut till fler på universitetet. Det finns potential för samarbete.

Varför är det viktigt för dig att presentera forskningen i den här typen av sammanhang?

– Det ger input till pågående forskning och på sikt kan det generera fler samarbeten. Det är också ett bra forum för kritisk reflektion samtidigt som nya idéer kan genereras.

Var det någon fråga som dök upp under seminariet som du tar med dig?

– Det var definitivt frågan om vikten av att samordna forskning kring hälsa med sensorik. Det är något som vi redan har uppmärksammat, men som vi kanske behöver bli bättre på att kommunicera till andra.

Har seminariet gett några konkreta resultat som du kan arbeta vidare med?

– Att verkligen inkludera hälsofrågorna i den forskning vi bedriver på ett tydligare sätt. Nu kanske vi gör det mer indirekt.

Text och foto: Jasenka Dobric

Seminarieserien Food & Health@ORU arrangeras av Samverkansplattformen Mat och hälsa.