Restaurang- och hotellhögskolan

Jonas Nordéns minnesfond

Fondens syfte är att stödja den svenska besöksnäringens utveckling till minne av Jonas Nordén, som gick bort i tsunamin den 26 december 2004.

Fondens ändamål är att genom finansiellt stöd för vidareutbildning bidra till alumner, forskarstudenter, forskare och lärare vid Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, Örebro universitet.

Utdelning av medel kan avse såväl stipendier som reseanslag eller andra bidrag som styrelsen finner lämpligt. 

Ansökan

Ansökningstiden är löpande och ansökan skickas till styrelsen för Jonas Nordéns Minnesfond, c/o Catharina Hamilton Padín. E-post: This is an email address

Ansökan skall innehålla: 

- syfte och ändamål
- sökt summa
- kort CV