Restaurang- och hotellhögskolan

Stiftelsen Grythytte Stipendiefond

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag till studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan, företrädesvis doktorandstuderande, lämna understöd för undervisning och utbildning, samt främja vetenskaplig forskning inom området mat, dryck och måltidens former. Stiftelsen delar ut ca 25 000 kr.

Stiftelsen Grythytte Stipendiefonds styrelse:

  • Rolf Cassergren, ordförande Utsedd av V&S Vin & Sprit AB
  • Carl Jan Granqvist, utsedd av Grythytte Akademin Restaurang AB
  • Marie-Louise Danielsson-Tham, utsedd av Restaurang- och hotellhögskolan
  • Anders Holmestig, utsedd av Lantbrukarnas Riksförbund

Den som önskar söka stipendiet ska:

  • Studera på avancerad nivå, vara forskarstuderande eller post doc vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.

Ansökan ska innehålla:

  • CV, publikationslista och om du har andra meriter som du vill åberopa.
  • En redogörelse för ditt forskningsprogram eller utbildningsprogram, vad du redan gjort, vad du planerar att göra och vem/vilka som är handledare.
  • En beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till och hur detta kommer den pågående forskningen/utbildningen till godo.
  • En specificerad budget för det sökta ändamålet.

Ansökan ska också innehålla namn, postadress, mejladress, telefonnummer samt konto dit eventuella stipendiepengar ska utbetalas.

Ansökan och eventuella frågor mejlas till: This is an email address

Om Du får pengar vill vi ha en rapport om vad du använt pengarna till, vilka resultat du kommit fram till och eventuella publikationer senast 31 december samma år som du tilldelats stipendiet.