This page in English

Mat i Sverige

Nu är datainsamlingen klar! Vi tackar alla våra deltagare för deras tid och alla enkäter som de fyllde i. Det var roligt att höra om (och ibland även smaka på) många olika recept!

Studien är ett samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län.

Beskrivning av studien
Under studien har deltagare fyllt i tre olika typer av matenkäter.  Ibland självrapporterade en deltagare sin mat och ibland blev de intervjuade om sin mat.  Arbete pågår för att jämföra resultaten från de olika instrument vi har (vidare) utvecklats.

Varför gör vi den här studien?
Vi ville förbättra hur vi undersöker och mäter vad människor i Sverige med olika matkulturer äter. Denna kunskap ska användas i andra studier, som studerar kopplingen mellan kost och hälsa.

Vem har deltagit i ”Mat i Sverige”?
Mammor eller gravida födda i Sverige, Syrien, Irak och Somalia.