Allt fler unga kvinnor har ont i magen

Robert Brummer

Robert Brummer

Valios Magrapport visar att nästan hälften av unga kvinnor mellan 15 och 34 år har haft magbesvär det senaste året och var fjärde har problem med magen varje vecka. Problemen har ökat på bara några år. Rapporten presenterades vid ett seminarium i Almedalen och i panelen medverkade Robert Brummer, professor vid Örebro universitet, som inte är förvånad.

- I stora drag överensstämmer resultatet med mina förväntningar. Vi vet att magproblemen ökar. Att kvinnor upplever magproblem i större utsträckning än män är känt sedan tidigare men den stora förekomsten av magproblem hos unga kvinnor är alarmerande, säger Robert Brummer, som är professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.

Rapporten visar att 48 procent av kvinnor mellan 15 och 34 år har haft problem med magen det senaste året. Stress uppges som vanligaste källan till magproblemen, följt av dåliga matvanor, oro och ångest. Stressen anges ofta som relaterad till olika prestationer på jobbet och i vardagslivet.

- Jag är förvånad att så många pekar ut stress som orsak. Vi vet att stress spelar stor roll men det höga resultatet kan också vara ett tecken på att medierna pratar mycket om stress och använder sig av begreppet stressmage.

Fler som inte söker vård

Magrapporten 2017 visar dessutom att det är 10 procent fler som inte söker vård idag jämfört med för fem år sedan. En anledning är att många inte tror att det faktiskt finns någon vård att få.

- Delvis är det ett misslyckande för vården. Delvis tror jag att många, kanske framför allt kvinnor, lägger skulden på sig själv, säger Robert Brummer.

- Både IBS och andra magåkommor bör angripas holistiskt, det vill säga med fokus på hela kroppen och livsstilen. Men det kan inte den svenska vården erbjuda riktigt. Vi är inte bra på det. Och ett annat problem är att detta inte har någon status inom vården.

Begränsas i vardagen

Unga kvinnors magproblem gör att de begränsas i vardagen. 45 procent undviker att äta olika sorters mat.16 procent uppger att de inte har sex för att de har problem med magen, och 13 procent har inte intimt umgänge.

- Det går att lägga om livet i en mer magvänlig riktning. Delvis gäller det att få en regelbunden livsstil. Att man sover tillräckligt mycket, och att man äter frukost på ungefär samma tid så att man vänjer magen så att den får en bra riktlinje, säger Robert Brummer.

I panelen medverkade också: Sofia Antonsson, Leg. dietist och grundare av Belly Balance, Sofia ”PT-Fia” Ståhl, Influencer och egenföretagare inom hälsa, livsstil och träning och Cecilia Elving, Ledamot i Stockholms landstingsfullmäktige, (L).

Läs mer om Örebro universitet i Almedalen