Erik Stenbergs avhandling i kirurgi blev årets bästa 2016

Erik Stenberg vid ett bord.

Avhandlingen visar konkret hur operationer för övervikt kan bli säkrare för patienterna. En del av resultatet är redan publicerat i The Lancet och på måndagen utsågs Erik Stenbergs doktorsavhandling i kirurgi till förra årets bästa.

Motivationen till bästa avhandlingen:
”För en kirurgisk avhandling av synnerligen hög vetenskaplig kvalitet och med resultat som kan förväntas få stor betydelse för klinisk handläggning av patienter som genomgår bariatrisk kirurgi”

– Det känns både roligt och hedrande, särskilt när jag vet att konkurrensen var tuff, säger Erik Stenberg, läkare vid kirurgiska klinikerna i Örebro och Lindesberg. Utmärkelsen delas ut av Svensk Kirurgisk Förening i samband med starten på årets Kirurgvecka.

Erik Stenberg lyfter fram tre viktiga resultat i sin avhandling. Ett är att själva operationen är en större riskfaktor för senare komplikationer än patientens egna förutsättningar, som ålder, vikt, kön och sjukdomar.

Halverar risk för tarmvred

En allvarlig komplikation av operationer mot övervikt är tarmvred. Erik Stenberg visar i sin avhandling att en ny metod halverar risken för att drabbas av tarmvred. Metoden innebär att öppningar i tarmen sys igen istället för att – som är den vanliga metoden – lämnas öppen.  

– Resultatet medförde en dramatiskt minskad risk, från 10 procent till fem procent, vilket betyder oerhört mycket för patienterna. Tarmvred är väldigt allvarligt och kan få dödlig utgång. Att vi kunde visa att det går att halvera risken är det viktigaste resultatet i avhandlingen, säger Erik Stenberg.  Den studien publicerades förra året i den mycket ansedda medicinska tidskriften The Lancet.

En tredje orsak till att avhandlingen utsetts till årets bästa i kirurgi handlar om vetenskaplig metod och är en så kallad registerbaserad randomiserad studie. Erik Stenberg har under tre år följt upp 2 500 patienter som opererats för övervikt för att renodla vad som påverkar resultatet av operationerna.

– Sådan forskning är normalt komplicerad, tar lång tid och kostar mycket pengar. Vi visar att det går att göra på ett enklare sätt - och billigt.  Detta utan att påverka kvaliteten. Metoden kan också användas i annan medicinsk forskning.

Goda förutsättningar i Sverige

Förutsättningarna i Sverige för denna typ av uppföljande studier är väldigt goda tack vare personnummer och utförliga register. Få andra länder har samma möjligheter.

Erik Stenberg planerar att fortsätta forska om operationer för övervikt, med sikte på att ytterligare minska riskerna för komplikationer. Smärtlindring efter operationen och livskvalitet i stort är aspekter som kräver mer forskning och uppföljningar kan också göras när längre tid har gått.

I Sverige finns 150 000 människor med så kraftig övervikt att de vinner i hälsa och livskvalitet med en operation. De löper annars stor risk att få allvarliga sjukdomar som diabetes, stroke, hjärtinfarkt och cancer. I dag opereras 6 000 patienter om året, ett antal som är stabilt efter att ha ökat kraftig mellan 2005 och 2011.

– En operation ändrar hela livet och ska bara göras när det inte finns andra alternativ, säger Erik Stenberg som pekar på vikten av att förebygga övervikt.

Komplext att förebygga

Men det förebyggande arbetet är komplext och handlar om hela samhället, om politiska beslut, kroppsideal, skolidrott, hur vi äter, vad vi äter och mycket annat.

Det finns en konkret politisk åtgärd som Erik Stenberg säger ett rakt ja till – skatt på socker och annan kaloririk mat.

Text och foto: Maria Elisson