Internationell och påkostad utbildning - Pia Wahren minns tiden som rättsvetare i Örebro

Pia Wahren framför en bokhylla.

När Pia Wahren började på Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning handlade det mesta om EU. Eller EG som det hette på den tiden. – Utbildningen var väldigt internationell, påkostad och ambitiös, säger hon.

Rättsvetenskapliga programmet startade 1992 och firar därmed 25 år i år. Utbildningen hade ett år på nacken när Pia Wahren började studera till rättsvetare 1993.

Det var en tid då nya vindar blåste i Europa. Berlinmuren hade fallit 1989 och det kalla kriget var slut. Som ett resultat av det hade Socialdemokraterna 1990 förklarat att de kunde tänka sig att ansöka om medlemskap i dåvarande EG. 1994 skulle sedan en folkomröstning komma att hållas.

– Allt kretsade kring EG som EU hette då. Det var en stor hajp kring EG-rätten och det mesta handlade om internationellt samarbete och Europapolitiken, säger Pia Wahren.

Skulle leda till jobb

Det var utbildningens internationella perspektiv som fick henne att söka till programmet.

– Från början var min plan att läsa juridik. Men när den här utbildningen dök upp kändes det som att det var det här som skulle leda till jobb i framtiden, minns Pia Wahren.

Hon fortsätter:

– Många gånger känns det som att rättsvetare har lägre status än jurister. Jag vet inte hur det är nu, men vi som studerade då hade alla valt rättsvetarprogrammet i första hand. Alla var väldigt ambitiösa.

Utbildningen var bra, påkostad och framåtsträvande.

– Och den var väldigt internationell. Vi hade utbyten med andra universitet i Europa och många gästföreläsare - bland annat en urtypisk brittisk man i brun manchesterkostym, berättar Pia Wahren med ett litet skratt.

Hon gillade de praktiska delarna, exempelvis att studenterna fick lära sig retorik och delta i rättegångsspel. Programmet innehöll på den tiden även en språkdel som Pia Wahren uppskattade.

– En bit in i utbildningen fick vi välja mellan inriktning i tysk eller fransk rätt med tillhörande juridisk tyska eller franska.

Vd för bokförlag

Efter att Pia Wahren tog examen 1996 har hon jobbat inom förlagsvärlden, hela tiden med inriktning på juridisk litteratur. I dag är hon vd för förlaget Iustus.

Hon har haft stor nytta av sin utbildning.

– Mitt jobb som förläggare kräver förståelse för juridiken, att man kan kommunicera med författare och förstå vad lärare och studenter behöver för litteratur, säger Pia Wahren.

I och med sitt jobb har hon fortfarande kontakt med Örebro universitet och Rättsvetenskapliga programmet.

– Det känns som om programmet fortfarande bär fanan högt. Det finns ett stort engagemang från lärarnas sida, man är stolt över utbildningen, förklarar Pia Wahren och tillägger att det gått bra för hennes kurskompisar.

– Många av mina kursare sitter i dag på höga poster i bolag eller inom myndighetsvärlden.

Text och foto: Mattias Frödén

Här kan du läsa mer om Rättsvetenskapliga programmet:

Märta Johansson: Många vill förbättra världen

Petra Giessbeck: Lärarna är engagerade och månar om studenterna