Så kan föräldrar lindra nyfödda barns smärta

Filmen The Power of a Parent’s Touch visar hur föräldrar kan minska nyföddas smärta genom hud-mot-hudkontakt, gärna kombinerat med amning. Forskare vid Örebro universitet har forskat om metoden och nu vill de vara med och sprida kunskapen.

Alla nyfödda barn utsätts för smärta tidigt i livet vid blodprovstagning och vaccinationer. För sjuka eller för tidigt födda barn blir det fler smärtsamma ögonblick.

– Vi vill lära föräldrar vad de kan göra för att minska barns smärta. Det här är ett sätt att se till att vår forskning kommer till nytta, säger professor Mats Eriksson som leder forskargruppen Pain in Early Life, PEARL, vid Örebro universitet.

Forskargruppen har tagit fram undertexter på finska, isländska, norska, svenska och polska till filmen som finns på deras hemsida. Genom att klicka på det lilla kugghjulet i underkanten väljer man vilket språk man vill ha undertexten på.

– Vi vill sprida detta till vårdpersonal och till så många föräldrar som möjligt. Vår forskning har visat att det är en säker, gratis och naturlig metod som gör skillnad, säger Mats Eriksson.